ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CSS3

CSS ย่อมาจาก Cascading style sheet คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML เช่น สีอักษร สีพิ้นหลัง ขนาดตัวอักษร จัดการเลย์เอ้าท์ ให้สวยงามและอื่นๆ ปัจจุบันที่ใช้กันคือ CSS3 ซึ่งโค้ด CSS3 ก็ถูกพัฒนามาจาก CSS แบบธรรมดา สามารถกำหนดทำอะไรได้มากขึ้น สวยงามขึ้น และบางโค้ดอาจสั้นลง เพื่อการจดจำง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนน้อยลง ใน CSS3 นั้น ระบบการทำงานแต่ละอย่างจะถูกแยกออกมาเป็น Module เดี่ยวๆ ของใครของมัน รวมไปถึง Selectors ของ CSS3 เองด้วย ใน CSS2 Selectors นั้น W3C ได้รวมเอา Selectors เป็นองค์ประกอบหลักของการเขียน CSS ใน ทุกๆ Models (CSS2 เรียก Model ส่วน CSS3 เรียก Module) CSS3 นั้นแยกเนื้อหาออกเป็น Modules ซึ่งในแต่ละ Module นั้นจะมี CSS Properties และ Values เพื่อใช้ในการควบคุมการแสดงผล ของ HTML โดยสื่อสารผ่าน Selectors ซึ่งใน CSS3 ทาง W3C ได้ยกเรื่องของ Selectors ออกมาเป็น CSS Selectors Module Level 3 ซึ่งถือเป็น Module แรกสุดของ CSS3 ที่ประกาศเป็นสถานะ PR (Proposed Recommendation) แต่ในขณะเดียวกัน CSS2.1 ยังอยู่ในสถานะ CR (Candidate Recommendation) อยู่เลย

ตัวอย่างของ Code CSS3

body { background-color: powderblue; }

h1 { color: blue; }

p { color: red; }

Leave a comment

------------------------------------------------------------------------------- ----------- SCAN SUMMARY ----------- Known viruses: 6060507 Engine version: 0.99.2 Scanned directories: 1708 Scanned files: 16490 Infected files: 0 Data scanned: 455.94 MB Data read: 851.66 MB (ratio 0.54:1) Time: 296.568 sec (4 m 56 s) ------------------------------------------------------------------------------- ----------- SCAN SUMMARY ----------- Known viruses: 6263297 Engine version: 0.99.2 Scanned directories: 619 Scanned files: 6614 Infected files: 0 Data scanned: 159.52 MB Data read: 274.46 MB (ratio 0.58:1) Time: 453.775 sec (7 m 33 s)